Hizmet Sözleşmesi

SAROSDA.COM bir reklam & tanıtım ve rehber portalıdır.


SAROSDA.COM firmaların üyeliğini onaylamak veya iptal etmekte özgürdür.

SAROSDA.COM’ un amacı reklam & tanıtım ve pazarlamadır. Site aracılığı ile yapılan alışverişlerin tüm risk ve sorumluluğu üye firmalara aittir.

SAROSDA.COM hiçbir sorumluluk kabul etmediğini iş bu sözleşme ile beyan eder.

Tüm üyeler Türk Ticaret ve internet yasalarındaki ilgili maddelere göre kendilerine ayrılan bölümleri kullanacaklardır. Yasalara aykırı veya genel toplum ve ahlak kurallarına aykırı kullanımlar tamamen üyenin sorumluluğundadır. Bu tip uygulamalarda SAROSDA.COM ücretli veya ücretsiz üyelikleri derhal bilgi vermeden kaldırma hakkına sahiptir.

SAROSDA.COM bir paylaşım portalıdır. Sergilenen tüm ilan ve ürünlerin paylaşılmasından ve kopyalanmasından doğacak herhangi bir hak ve sorumluluktan SAROSDA.COM sorumlu tutulamaz.

SAROSDA.COM müşterinin onayı olmadan SAROSDA.COM bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve özendirme faaliyetlerinde bulunmasını,

SAROSDA.COM bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir, sitenin amacı firmalara kolay erişim ve reklamdır.

SAROSDA.COM da yer alan üyelere ait her türlü bilginin kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan SAROSDA.COM sorumlu tutulamaz.

Üye, bu bilgiyi kullanmakla bunu peşinen kabul eder.

Üye, SAROSDA.COM un sunmuş olduğu hizmetleri, özlük haklarına saldırıda bulunacak kişilere, kurumlara veya SAROSDA.COM a hakaret içerecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu´nda ve sair kanunlarda bildirilen haksız rekabet düzenlemelerine aykırı eylemler doğrultusunda kullanamaz.

SAROSDA.COM da yayınlanan dokümanların sorumluluğu sadece dokümanı yazan üyeye aittir. SAROSDA.COM üyelerin eklediği yazı ve kodlardan

SORUMLU TUTULAMAZ Üyenin yolladığı başkalarına ait dokümanı kendisinin gibi göstermesi durumunda; bütün sorumluluk üyeye aittir. Üye tarafından site veritabanına eklenen yazılı metnin, üye tarafından hazırlandığını varsayar ve üyenin yazdığı yazıdan dolayı doğabilecek herhangi bir yasal soruşturma veya hak iddiasında taraf ve sorumlu olarak gösterilemez.

Başka bir kaynaktan izinsiz alınarak kopya yazı eklenmesi ve kopya işleminin yazının gerçek sahibi tarafından fark edilmesi durumunda, kopya yazı ekleyen üyenin kişisel bilgileri, yazı ekleme anındaki IP bilgileri, yasal işlemler için, ilgili mercilerden gelen yasal izin doğrultusunda iletilir.
İsim hakkı ve marka haklarına tecavüz seklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

SAROSDA.COM sistemin bakım ve onarım çalışması nedeni ile geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

SAROSDA.COM a gönderilen dokümanın veya üyelik kabulünün yayınlanıp yayınlanmaması konusunda tek yetkili SAROSDA.COM ´dur.

SAROSDA.COM fikir ve sanat ürünleri telif hakkına saygı duyar.

Bu sözleşme ile verilen hizmetlerin tümü SAROSDA.COM a aittir. SAROSDA.COM verilen hizmet ve sözleşmede belirlenen şartlarla ilgili müşteri lehinde değişiklik hakkını saklı tutar.

Üye, SAROSDA.COM a üyelik kaydını tamamlayarak veya satış sözleşmesini imzalayarak yukarıda bahsi geçen kuralların hepsini peşinen kabul ve taahhüt eder.